Friday, June 29, 2007

Paver

I siste nummer av det danske bladet Børn & Bøger (utgitt av Kommunernes Skolebibliotekforening) er det et intervju med forfatterinnen Michelle Paver. Michelle Paver har skrevet en rekke bøker for voksne, og driver nå på med det vi kan kalle "Urtidskrøniken". Handlingen er lagt til steinalderen og Paver sier at hun ikke har noe budskap med bøkene, det er "adventure stories". Men hun driver omfattende forskning og prøver å beskrive det tøffe og nøysomme livet folk levde den gangen. 3 bind har foreløbig utkommet på norsk og det skal tilsammen bli 6 bind. Det er et "herlig" intervju så jeg var bare nødt til å sjekke; og jeg har foreløbig lest hennes første bok på norsk "Ulvebror". Den var lettlest og spennende, så dette er jeg serie jeg vil anbefale. Hovedpersonen Torak er 12 år i første boka, og dette er bøker for ungdomstrinnet. Forfatteren synes selv at det er for snevert å definere disse bøker som barnebøker. Hun forteller at hun er ugift, bor i et rekkehus i London-forstaden Wimbeldon, hun har hverken barn eller dyr og ingen bil. Egentlig kjenner hun ingen barn - hennes søster har to, men de bor langt vekk. Hun jobbet som skrankeadvokat fram til 1999, mens nå lever hun av forfatterskapet. Når intervjueren nevner hennes hjemmeside, forteller hun at hun aldri er på internett. Det er noe forlaget ordner. Hun har heller ingen e-mail. Hun sitter og skriver på en gammel pc og avleverer på en gammeldags diskett. Ikke sant? Sånne mennesker må det jo bare komme noe godt utifra! Og til smæsj er bøkene solgt til Hollywood og det liker vi, for det er jo noe alle vet at: filmen var god, men boka var bedre! Dvs.: flere utlån på oss!

Labels: ,