Thursday, November 16, 2006

Soltvedt

Louis Sachar har skrevet to vakre bøker, Hull og Små skritt. De er omtalt tidligere her. Begge bøkene handler om ungdomsgutter, som havner i/har vært i det amerikanske fengselsvesen og hvordan mestre hverdagen med alle utfordringene det gir. Hvis man vil ha en mere lokal variant av denne problematikken, pleier jeg å anbefale Thor Soltvedts bøker om Glenn Anton og Tassen. De tre bøkene om Glenn Anton og Tassen er skrevet på bergens-dialekt, og kan by på problemer for sarte Østfold-gutter, men det er jo bedre enn nynorsk. (sorry, men det er vanskelig nok å lære seg å lese og forstå ett språk for mange unge). Glenn Anton er en stammende pyroman med grafittidilla, som sjangler ut og inn av fengsel og havner opp i masse rot og forviklinger. Det er skrevet med varme og humor og det er viktig at Soltvedt også viser at det fins voksenpersoner i hjelpeapparatet, som bryr seg og seriøst vil hjelpe disse gutta på rett kjøl. Og jeg har sagt det før og gjentar gjerne; det er så viktig å ha bøker som forteller historier som ender bra. Den siste boka Soltvedt har skrevet "Alexanderplass", som kom nå i høst, er det en av bi-personene i de andre bøkene som forteller sin historie. Åge Bang, 20 år, tidligere rusmisbruker og med fengselsopphold, blir støttekontakt for rullestolbrukereren Alex. Han er elev på yrkesskolen, den samme skolen Åge (og Glenn Anton og Tassen) har gått på. I følge vaskeseddelen er Alexanderplass en roman om påvirkning og manipulasjon, om hvor lett det er å gjøre de feile valgene og komme ut av kurs. Alex har en sterk personlighet og styrer mediaklassen med hård hånd. Boka beskriver så bra hvordan den langt svakere, ikke så intelligent, nærmest naive Åge så lett kan havne opp i situasjoner han burde ha styrt unna. Anbefales til moden ungdom og alle rampe-gutter.

Labels: