Tuesday, December 28, 2004

blogg

Nå har jeg laget en blogg og starter med en presentasjon av hva jeg er opptatt av. Jeg ønsker først og fremst å bruke denne bloggen i forbindelse med min jobb som rådgiver for skolebibliotekarer i grunnskolen.

Regnskap

Min framtid - foreløbig bare på planstadiet
http://www.na.no/

Katalogisering

Skolebibliotek

Dagens

Jeg er nabo med biskop Kvarme og hvis media skulle intervjuet meg ville jeg svart slik:
"Nå er ikke jeg medlem av statskirken, så for meg er det revnende likegyldig hva de gjør.
Men siden du spør, vil jeg si følgende: Kvarme representerer det jeg hater mest med religion; intoleranse og fundamentalisme, og det ville vært synd på Oslo som skulle fått en slik biskop. Men på den annen side ville vi bli kvitt han her nede, så vær så god!
Det beste vil være å skille stat og kirke - over og ut."CV

Litt om meg selv
Jeg heter Siri Kolle
E-post: siko@fredrikstad.kommune.no Tlf.jobb: 69383438 / 97590355
Jeg jobber på Fredrikstad bibliotek Barneavdelingen og har ansvar for katalogisering av barnebøker. I tillegg er jeg rådgiver for kommunens skolebibliotekarer.
Utdannelse: Jeg er bibliotekar og har i tillegg studier i bedriftsøkonomi, kunsthistorie og pedagogikk.
Mine interesser: Jeg er opptatt av miljøvern og kvinnesak og er glad i å trene.