Monday, January 24, 2005

Skrivebua

Aktiviteten på www.skrivebua.no har eksplodert!
Hele 1606 ungdommer har meldt seg inn, 5844 tekster er produsert og 17078 kommentarer fra ungdommene til hverandres tekster er kommet inn siden mars 2004.
- Det er flott å se at skrivelysten blant unge er så stor. Satsingen på nettstedet har gitt frukter, sier fylkesråd for kultur og miljø i Nordland Heidi Kristin Sæthre.
Les hele pressemeldingen på http://www.nordbib.no/0/3136

Monday, January 17, 2005

Gi rom for lesing

Det er etter hvert blitt flere skoler, kommuner, regioner som har lagt ut informasjon om hvordan de jobber med Gi rom for lesing lokalt. Skolenettets temaområde for Gi rom for lesing! presenterer noen av disse.
http://skolenettet.no/templates/News.aspx?id=10886&scope=ScopeLaerAns

Spesiallitteratur

Nå har Barneavdelingen samlet all spesiallitteratur i en samling. De står i 3.magasin og det er bare å spørre oss hvis du ønsker å kikke på den.
Samlingen består for det meste av lydbøker med moderat lesefart. Noen få har også lesefart langsom. (søkeord: moderat lesefart eller langsom lesefart)
Vi har noen få lydbøker for døve, dvs. at det blir video med tegnspråk
Vi har også punktskriftbøker for blinde og svaksynte.
Størsteparten av lydbøkene passer best for lesesvake ungdom og voksne. Men vi har også 3 innleste leseløver i moderat lesefart.
Ønsker du å søke i katalogen vår, så skriv u spesial (uten å trunkere) og du vil kunne se på hva vi har.

Monday, January 10, 2005

Den onde greven

Lemony Snickets bokserie "Den onde greven" skal nå filmes og vil sikkert føre til en fornyet interesse for disse bøkene. Pr. d.d. er det kommet ut 10 bøker i denne serien.

http://www2.filmweb.no/film/article.jhtml?articleID=31278

http://www.unfortunateeventsmovie.com/intro.html

Guttebøker

I høst fikk jeg spørsmål fra en skole om jeg hadde noen forslag til innkjøp av bøker som egnet seg til å inspirere gutter til å lese mere. Det viser seg nemlig at gutter er mere kresne på hva de skal lese, mens jenter leser det meste.
Jeg har plukket litt her og der, og laget to lister; 1 for mellomtrinnet og 1 for u-skolen.
Jeg kaller det bøker som er "verd å lese" og har selv brukt det uttrykket med hell overfor ivrige lånere. Lista finner du her:
http://www.fredrikstad.kommune.no/biblioteket/default.asp?ArtID=1132