Friday, June 17, 2005

Skolesekk

Fram til nå har Østfold fylkeskommune hatt ansvar og tatt hånd om alle midlene i Den kulturelle skolesekken. Men for neste skoleår er det slik at kommunen skulle bestemme over 1/3 av midlene selv. Vi på Barneavdelingen la inn en søknad og fikk godkjenning for vårt tiltak.
Det blir slik:
Alle 4.klassene skal på besøk til Fredrikstad bibliotek. Det dreier seg om 904 elever fordelt på 35 grupper. De nærmeste skolene (11 grupper) må gå, mens de resterende gruppene blir fraktet i buss. Vi har gått i samarbeid med forfatteren og kunstneren Thore Hansen. Det vil bli en 2 1/2 times skoledag med innlagt spisepause. Det vil bli bokpresentasjoner, Thore Hansens bilder vil henge i Galleriet og ungene får selv anledning til å tegne. Alle elevene vil i forkant få en brosjyre med seg hjem, hvor det står litt om prosjektet. Brosjyren trykkes i disse dager, og har en flott forside med en fantasifull tegning av vårt bibliotek og har fått tittelen "Det magiske huset", som selvfølgelig er laget av Thore Hansen. På siste side i brosjyren er det en innmeldingsblankett som foresatte må underskrive på. Alle som vil skal få lånekort og få mulighet til å låne med seg bøker hjem.
Det vi gjør er altså å kombinere det tradisjonelle bibliotekbesøket med en fantasifull opplevelse.
Vi legger det inn som obligatorisk for alle elever på et bestemt trinn. Og skolesekk-konsulenten har gitt oss lovnader om at det kan bli en årlig hendelse, hvor vi skifter ut med forskjellige kunstnere. (Til neste år har vi planer om en eventyrforteller).
Vi starter opp i uke 35, 3 dager i uken, og regner med å være i mål i uke 50.
Det blir en spennende høst!

Wednesday, June 08, 2005

Færder'n

Færdern - for noen årets vakreste eventyr går av stabelen fredag 10. juni 2005.
Jeg har opplevd det flere ganger og særlig det å vinne en klasse er stort. Å være en av de over 1000 båtene som glir ut av Oslofjorden, (om natten, i Drøbaksundet, også bakover) er en sterk opplevelse. Men nå som alvoret har tatt en annen en, så blir det bare tilbringerseilas fra Fredrikstad til Oslo på meg. Jeg må klare meg med å oppleve det hele fra Aker brygge med en pils. Vi seiler en Nordisk folkebåt, en hvit og vakker trebåt. Har vunnet sin klasse 2 ganger. Vil du vite mer om båter vil jeg anbefale denne siden, som er en dansk startside for båtinteresserte: http://www.maritimstart.com/danske_botbyggere.shtml
Eller så kan man ta det mere guttete og humoristisk, slik som denne loggboka: http://home.online.no/~perbjar/kinky2/regatta/main2.html