Tuesday, October 31, 2006

Uff

Uff. Deprimert. Jeg har kommet i eksistensiell krise. Jeg har lest blogger og om blogger, og det blir bare mer og mer. Og gidder jeg dette mere. Boka jeg skulle skrive om er allerede skrevet om av andre. Boka fikk dårlig/middels kritikk, og jeg synes den var fin. Jeg prøver å anmelde bare bøker jeg synes er fine. Der er jeg enig med Nick Hornby, som jeg har nevnt tidligere. Og egentlig har jeg ikke tid til dette. Det ligger masse bøker på pulten min som skal katalogisereres. Og er dette egentlig noe jeg kan holde på med i arbeidstida min? Nå skal jeg katalogisere siste kulturfondsending, og så får vi se. Kanskje jeg blir inspirert ....?

Thursday, October 19, 2006

Bibliotekutredningen for barn

Nå har jeg endelig tatt meg tid til å lese. Jeg har fått lest 25 sider og måtte ta en pause for å utbedre vår hjemmeside og fordype meg i tipsene jeg fikk. Jeg ble rett og slett inspirert! "Rom for lek og læring : bibliotektilbudet for barn og ungdom" er en delrapport i Bibliotekutredningen 2006. I arbeidet med utredningen ble det "..behov for å se nærmere på bibliotektilbudet til barn og ungdom, og kartlegge de særlige betingelser og muligheter som finnes på dette feltet." Delrapporten er skrevet av den dyktige Åse Kristin Tveit og beskriver hva bibliotektilbudet for barn og unge er i dag, peker på hvilke særlige utfordringer som finnes på dette feltet, og gir noen bud på hvilke satsinger det vil være klokt å gjøre i tida framover. Hovedvekten er lagt på folkebibliotek, men hun har med, nødvendigvis, skolebibliotek både i grunnskolen og videregående skole. Første kapittel heter: Barn, unge og bibliotek : Hvem, hva og hvorfor?. Trenger jeg å si mere? Det er jo en drømmetittel for en barnebibliotekar. Hun bringer inn nye forskningsteorier og markedsstudier om barn og viser hvordan forskning danner grunnlag for tiltak og prosjekter i bibliotek. Jeg vil komme tilbake til noe av dette senere, og vil her bare nevne Howard Gardner's læringsteorier om de mange intelligenser. Det førte meg videre til en bok vi hadde her på biblioteket: Alle kan lære! : men ikke på samme måte, og ikke på samme dag / av Marie Sandell. Her presentereres flere modeller for tenking og læring med eksempler på bruk av modellene. Gardner's læringsteorier er brukt i bibliotekverdenen og jeg vil her nevne Carsten Flink, dansk barnebibliotekar fra Falster kommune. Spennende, dette må jeg bare studere nærmere og takk Åse Kristin.

Labels:

Tuesday, October 10, 2006

Albert Åberg

Hvis du er en av de få som ikke vet hvem Albert Åberg er, kan du f.eks. lese denne artikkelen i Wikipedia. Albert ble født i 1972 og lever i beste velgående, og til glede for alle barn fra 4 år og oppover. En bokfigur som kan måle seg med Pippi kanskje? Men på en helt annen måte.
Albert er i den konkrete hverdagen, og opplever hverdagslige ting, konflikter og problemstillinger. Mest små. Eller som Gunilla Bergström sier det:
"Verklighet är saga nog!"Inga prinsessor, äventyr och rymdmän! Inga läckra bilder och framför allt inga söta lögner! Jag vill berätta sanna historier om verkliga människor, just som vi beter oss till vardags. Minidramer på det psykologiska planet. Det handlar om bus, att sakna en kompis, om spökrädsla, slagsmål, om att julen är förbi... Sådant som varje barn kan känna igen. Men där ska helst också rymmas något overkligt, oväntat!"
Det har utkommet en Albert-bok med jevne mellomrom helt siden 1972. I 1982 begynner han på skolen (Hvor er skøyergutten, Albert Åberg?) og i 2006 er utgitt: "Albert og soldatpappan". Denne gangen er det ikke noe hverdagslig som opptar Albert; verdensproblemer har kommet inn i stua vår. Albert er skolegutt og har en klassekamerat som kommer fra et krigsherjet land. Pappan hans har vært i krigen og Albert synes dette er spennende. Han vil at denne pappan skal fortelle om krig, skyting og sånt.
Bergström gjør dette så bra. Krig i virkeligheten er ikke noe moro, men hun har vel også innsett at små barn trenger info om dette. Og gir oss det på sin varme og poetiske måte.
Dette er en viktig bok. Anbefales til alle barneskoler og egner seg fra 1.klasse , men passer kanskje aller best fra 3.klasse og oppover. Og når du først er i gang, kjøp noen av de andre bøkene som er i salg også!

Labels: