Wednesday, February 14, 2007

Rosenløw

Før jul så var det en helsides artikkel i Klassekampen rundt tema kvalitet og lettlest-bøker. Spørsmålet som ble reist var om å skrive enkelt og tiltrekkende for barn/ungdom resulterte i at det også måtte senke på krav til litterær verdi, dvs. lettlest=søppel. Aslak Sira Myhre, som har vært leder i foreningen Les!, ble intervjuet. Det var også et bi-intervju med en forfatter (som jeg ikke vil nevne navnet på) som har skrevet en ungdomsbok jeg har vært kritisk til. Forfatteren har vært aktivt med på å reklamere for at en slik type bøker er det ungdommen vil ha. Jeg har sjekket utlånsstatistikken på denne boka(vi har 3 ex.) og det har vært tilsammen 3 utlån på denne. Nå har jeg satt på sex, får se om det hjelper. Men jeg er overrasket over at ungdommen ikke har kastet seg over denne boka. Jungeltelegrafen blant ungdommen pleier å være effektiv når det gjelder å spre tips om bøker som bare må leses. Og tema burde være midt i blinken: gutt, fyll, fest og få ligget med ei jente. Hva vil jeg med dette? Jeg har ikke fått lest så mange ungdomsbøker i vinter; det er faktisk bare en jeg vil nevne: "Alt annet enn pensum" av Harald Rosenløw. Etter å ha lest første kapittel slo det meg: sånn skal det være - vakkert og enkelt. Språklig vil jeg si dette er en perle, selv om jeg ikke kan påstå at jeg er ekspert på å bedømme språklig nivå på bøker. Starten gjør at du ønsker å lese mer, du blir nysjerrig. Det er spennende, mystiske ting som skjer og må oppklares av hovedpersonen. Brutalt innhold, men god slutt. Tematisk handler den om noe av det samme som"Catcher in the rye" av J.D.Salinger, og boka er en del av mysteriet i denne boka. Slik skapes det også nysjerrighet til å lese andre bøker.
Det er ikke enkelt å skrive lettlest og kvalitet for ungdom. Dette synes jeg var et vellykket eksempel. Desverre finner jeg ikke den Klassekampen-artikkelen på nettet, men jeg fant en annen artikkel fra Dagbladet, som artig nok har et intervju med Sira og Rosenløw. Og som bare bekrefter det jeg opplevde. Rosenløw er opptatt av å få ungdom, særlig gutter, til å lese mere. Se også på loggen fra nettmøte under artikkelen. Morsomt. Det er viktig å få fram alle innlegg og ikke bedrive sensur (som har vært drøftet i bibliotek-sammenheng).

Labels: